Hướng Dẫn
img
img
img
img
Điều hướng
Người chơi
Hội nhóm
Cấu hình
Thông tin cơ bản GunOrigin của phiên bản 3.4
 • Bài viết 9
 • Bài viết 10
 • Bài viết 11
 • Bài viết 12
 • Bài viết 5
 • Bài viết 6
 • Bài viết 7
 • Bài viết 8
 • Bài viết 1
 • Bài viết 2
 • Bài viết 3
 • Bài viết 4
 • Bài viết 5
 • Bài viết 6
 • Bài viết 7
 • Bài viết 8
 • Bài viết 1
 • Bài viết 2
 • Bài viết 3
 • Bài viết 4
 • Bài viết 1
 • Bài viết 2
 • Bài viết 3
 • Bài viết 4
 • Bài viết 1
 • Bài viết 2
 • Bài viết 3
 • Bài viết 4
 • Bài viết 5
 • Bài viết 6
 • Bài viết 7
 • Bài viết 8
 • Bài viết 1
 • Bài viết 2
 • Bài viết 3
 • Bài viết 4
Vật phẩm hiếm
Vũ khí
Áo
Nón
Sét
Cánh
Đạo cụ
 • img SUPER-Minotaure
 • img SUPER-Thương cổ
 • img SUPER-Boomerang
 • img SUPER-Đàn hắc ám
 • img WOW-Vua mèo
 • img WOW-Xe hơi
 • img SUPER-Rồng nước
 • img WOW-Thánh gióng
 • img SUPER-Lu gạch
 • img SUPER-Lưu đạn
 • img SUPER-Cá chép
 • img SUPER-Gậy như ý
 • img Hoàng kim giáp
 • img Áo lửa ngầm
 • img Áo hoa đêm
 • img Áo âu lạc (nam)
 • img Áo âu lạc (nữ)
 • img Áo mị nương
 • img Áo sơn tinh
 • img Áo thuỷ tinh
 • img Áo noel ấm
 • img Áo khúc ca tuyết
 • img Áo ánh trăng đỏ
 • img Áo ánh trăng xanh
 • img Nón lá
 • img Nón thầm thì
 • img Nón sương đêm
 • img Nón Âu Lạc (nam)
 • img Nón Âu Lạc (nữ)
 • img Nón Mị Nương
 • img Nón sơn tinh
 • img Nón thủy tinh
 • img Nón băng tuyết
 • img Nón mưa tuyết
 • img Nón mặt cáo
 • img Nón gió mùa hoa
 • img Hulk
 • img Ông già noel
 • img Eren Jaeger
 • img Rồng thiếu nữ
 • img Hè độc thân (nam)
 • img Hè độc thân (nữ)
 • img Ảo thuật kẹo (nam)
 • img Ảo thuật kẹo (nữ)
 • img Thần sấm
 • img Thần lửa
 • img Pháo hoa 2024
 • img Trăng rằm
 • img Điều ước sinh nhật
 • img Phượng nghi
 • img Lông phượng hoàng
 • img Cửu ngũ
 • img Cá rồng
 • img Cánh 7 tuổi
 • img Cánh 10 tuổi
 • img Đá cường hoá Lv5
 • img Bùa ma thuật
 • img Cỏ thiên diệp
 • img Đá manh hóa
 • img Nước tu luyện
 • img Thức ăn cao
 • img Tinh hoa vinh dự
 • img Đá năng lượng
 • img Đá tăng cấp
 • img Đá tăng sao Lv1
 • img Đá tăng sao lv3
 • img Đá gia công